فروشگاه شالیزار برای استفاده از امکانات وب سایت و همچنین ارائه نظرات و بهبود عملکرد با در نظر گرفتن احترام به حریم خصوصی کاربر لازم است برخی از اطلاعات را از کاربران درخواست نماید. اطلاعاتی مانند ایمیل ، آدرس و شماره تلفن برای ارسال مرسولات برای کاربران مورد نیاز است . با توجه به فعالیت مبتنی بر اصول قوانین رسمی و تجارت الکترونیک که فروشگاه شالیزار نیز مطابق این قوانین عمل می نماید .
برای هر خرید فاکتور رسمی و در صورت درخواست خریداران فاکتور رسمی به همراه گواهی ارزش افزوده صادر می گردد. در این راستا برای تامین موارد ذکر شده اطلاعات اصلی مانند نام، نام خانوادگی و کد ملی برای اشخاص حقیقی شناسه ملی و کد اقتصادی لازم می باشد. اطلاعاتی که کاربر بمنظور راه های ارتباطی در پروفایل خود ثبت می کند تنها راه های مورد قبول فروشگاه شالیزار می باشد. که شامل تلفن، ایمیل و آدرسی که در پروفایل ثبت شده است هستند و تنها این اطلاعات را فروشگاه شالیزار به رسمیت می شناسد.

مطالب، نظرات و مقالات

مطالب، نظرات و مقالاتی که در فروشگاه شالیزار ثبت می گردد و یا ارسال می گردد ممکن است در راستای قوانین و مقررات جاری فضای مجازی و یا  فروشگاه شالیزار ویرایش شوند و این حق برای مجموعه ما محفوظ می باشد که به هر نحو که صلاح بداند از این مطالب استفاده نماید و یا ویرایش کند.
همچنین در صورت ارسال مطالب سیاسی و مجرمانه مسئولیت کامل مطلب درج شده به عهده کاربر ارسال کننده می باشد و فروشگاه شالیزار می تواند در راستای قوانین قضایی کشور آنها را پی گیری کند.
اطلاعاتی مانند IP، شماره های تماس، آدرس محل سکونت و… نزد ما محفوظ می باشد و به هیچ عنوان در اختیار دیگر سازمان ها یا موسسات قرار نخواهد داد مگر با اجبار و با حکم قانونی و از طرف مراجع دارای صلاحیت.
فروشگاه شالیزار نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از حریم خصوصی کاربر و اطلاعات وارد شده محافظت نموده و همیشه توان و سعی خود را در بهینه کردن تجربه خرید کاربران به کار خواهد گرفت.

حساب کاربری